BIO

  • !° in 1979
  • !Licentiaat in de Moraalwetenschappen (Ugent, 2001)
  • !Meester in de Dramatische Kunsten (Toneelacademie Maastricht, 2005)
  • !Postgraduaat Inspirerend Coachen (Arteveldehogeschool, 2018)
  • !theaterdocent sinds 2005
  • !(trainings)actrice bij Klein Barnum sinds 2017
  • !loopbaancoach bij Kessels & Smit sinds 2018
  • !docent communicatie bij Luca School of Arts sinds 2019